Home > Phần mềm kế toán, phần mềm việt nam, Đánh giá nhận xét > Phần mềm kế toán Bit Accounting

Phần mềm kế toán Bit Accounting

Phần mềm kế toán Bit Accounting – công cụ chuyên nghiệp cho dân kế toán

Phần mềm kế toán Bit Accounting được thiết kế phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Có giao diện dễ sử dụng nhưng chuyên nghiệp với nhiều tiện ích, phần mềm kế toán Bit Accounting giúp doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán nhưng vẫn quản lý mọi hoạt động kinh tế phát sinh của mình. Bit Accounting đáp ứng hoàn toàn các chuẩn mực, quy định kế toán mới nhất của VN.

Phần mềm kế toán Bit Accounting đã cập nhật đầy đủ các quy định mới nhất của Bộ Tài chính:

 • Báo cáo tài chính theo thông tư 244/2009/TT-BTC
 • Báo cáo thuế theo thông tư 60/2007/TT-BTC
 • Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
 • Nghị định 51/2010/NĐ-CP : tự in hóa đơn

Các chức năng của Bit Accounting

 1. Kế toán tiền mặt, tiền gửi
 2. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 3. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 4. Kế toán hàng tồn kho
 5. Kế toán tài sản cố định và Công cụ dụng cụ
 6. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
 7. Báo cáo thuế
 8. Kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính

Tại sao lựa chọn phần mềm kế toán Bit accounting

 • Cho phép NSD thao tác nhanh chóng trên các chứng từ và báo cáo
 • Dễ dàng chuyển từ màn hình chứng từ này sang màn hình chứng từ khác.
 • Cho phép tra cứu thông tin danh mục nhanh chóng sử dụng qua tên hoặc mã
 • Quản trị ngược, xuôi (Drill-down): NSD dễ dàng kiểm tra đối chiếu báo cáo tổng hợp và chi tiết nhanh chóng chỉ bằng 1 thao tác  đơn giản.
 • Tự động đánh số chứng từ: chương trình hỗ trợ đánh số tự động các chứng từ mà trước đó chưa được đánh số hoặc cần được đánh số lại
 • Tùy biến cao thông qua các tham số phù hợp với đặc thù của đơn vị như: tùy chọn phương pháp tính tỷ giá ghi sổ, tùy chọn phương pháp tính giá vốn hàng bán, lựa chọn hình thức sổ sách…
 • Tính bảo mật: Bit Accounting cho phép bảo mật theo từng người dùng phần mềm. Có thể phân quyền cho người sử dụng đến từng chức năng công việc, từng chứng từ, danh mục. Phân quyền đến từng thao tác (xem, sửa, xóa, thêm mới…)
 • Giao diện Việt, Anh: Bit Accounting cung cấp một số mẫu in báo cáo và chứng từ theo 2 ngôn ngữ Việt, Anh. Đặc biệt có một số mẫu song ngữ
 • Tương thích hoàn toàn với các hệ điều hành mới nhất hiện nay: XP, Windows Vista, Windows 7
 • Hệ thống báo cáo quản trị phân tích theo thời gian: Công cụ tuyệt vời cho phép người dùng lên các báo cáo so sánh giữa các kỳ trong năm, các kỳ của năm nay với các năm trước.
 • Tổng hợp số liệu: Đối với các đơn vị có công ty thành viên, Bit Accounting cung cấp các báo cáo phân tích theo đơn vị cơ sở hoặc tổng hợp toàn công ty
  Xem thêm tại :
  http://www.bitware.vn/products/bit-accounting

Hoặc gọi tới : (04) 32115319
để biết thêm chi tiết.

Advertisements
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: